• Nederlands
  • Deutsch

Europäischer Tisch

Elke woningcorporatie is anders, maar toch zijn er ook veel overeenkomsten. We hebben allemaal te maken met huurders, personeel, woningen die up-to-date moeten blijven, regelgeving, verduurzaming, enzovoorts. Dat geldt niet alleen voor Nederlandse woningcorporaties; deze thema’s gaan over de landsgrenzen heen. Waarom zouden we elkaar niet opzoeken en samenwerken, elkaar informeren over onze eigen werkwijzen en elkaar attent maken op andere mogelijkheden, werkwijzen en gezichtspunten?

Met dat idee is de Europäischer Tisch in 1992 ontstaan. Een samenwerkingsverband bestaande uit zo’n dertig leden, voornamelijk uit Nederland, Duitsland, België en Luxemburg.

Historie

De eerste vergadering van de Europäischer Tisch vond plaats in het jaar 1992 in Winterswijk. Het ging daarbij om directeuren van woningcorporaties langs de landsgrens Nederland-Duitsland. In het kader van de eenwording van Europa besloten ze samen te gaan werken en kennis en ervaring uit te wisselen wanneer het gaat om de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat doen we

Twee keer per jaar komen alle leden bij elkaar. Voor deze bijeenkomsten trekken we anderhalve dag uit. De eerste halve dag bezoeken we een project en/of een interessant productiebedrijf. Daarna volgt een vergaderdag met onderwerpen op praktisch niveau en/of beleidsmatig en inleiders die door de leden zelf zijn bepaald.

Heeft u interesse in lidmaatschap van de Europäischer Tisch?